Sonax Keramiska LackskyddsGaranti
- LACKFÖRSEGLINGSGARANTI
Garantin kan upprätthållas upp till 5 år räknat från och med datum för den första lackförseglingen, samt att kontrollintervallen utförts i enlighet med lackförseglingsprogrammet.

- SERVICEGARANTI
Garantin möjliggör en förlängning av lackförseglingens garantiåtaganden, dock längst under en sammanlagd tid av 5 år räknat från den första lackförseglingsbehandlingen. Det förutsätter dock att lackskyddskontroll utförts 1 gång per år, och att eventuell komplettering av lackförseglingen görs om så erfordras. Åtgärd utförs först efter samråd med kunden.

FÖRSÄKRINGS- ELLER ANDRA SKADOR

Vid skador som medför omlackering skall den lackerade ytan lackskyddsbehandlas senast 1 månader efter omlackering för att servicegarantin skall kunna behållas.REKLAMATIONER

Reklamations- och garantifrågor skall i första hand ställas till den auktoriserade SONAX Partner som senast utfört behandlingen.
Eventuella åtgärder utförs helt kostnadsfritt för kunden och under normal arbetstid.

Kontakta oss

ÖPPET TIDER : 07:00 TILL 16:00 LUNCH 12-13
HELEG STÄNGD
BESÖK ADRESS

säterivägen 24

Karlstad

65341

Sverige

E-post
 Authorized Detailer Professional Excellence.